• No products in the cart.

PRIVATE

 

Course Currilcum

  • Sutra Sthan CS 00:00:00
  • 1. Deerghanjiviteeya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-iii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-iv 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-v 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-vii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-viii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-ix 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-x 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-xi 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-xii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-xiii 00:00:00
  • 2.Apamarga Tanduliya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 2-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 2-ii 00:00:00
  • 3. Aragvadhiya Adhyaya, 00:00:00
  • Charaka Sutra – 3 00:00:00
  • 4. Shadvirechanashatashritiya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 4-i 00:00:00
  • 5. Matrashiteeya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 5-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 5-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 5-iii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 5-iv 00:00:00
  • Charaka Sutra – 5-v 00:00:00
  • Charaka Sutra – 5-vi 00:00:00
  • 6. Tasyashiteeya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 6-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 16-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 6-iii 00:00:00
  • 7. Naveganadharaniya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 7-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 7-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 7-iii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 7-iv 00:00:00
  • 8. Indriyopakramaniya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 8-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 8-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 8-iii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 8-iv 00:00:00
  • 9. Khuddakachatushpada Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 9-i 00:00:00
  • 10. Mahachatushpada Adhyaya, 00:00:00
  • 11. Tistraishaniya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 11-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 11-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 11-iii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 11-iv 00:00:00
  • Charaka Sutra – 11-v 00:00:00
  • 12. Vatakalakaliya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 12-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 12-ii 00:00:00
  • 13. Snehadhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 13-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 13-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 13-iii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 13-iv 00:00:00
  • Charaka Sutra – 13-v 00:00:00
  • Charaka Sutra – 13-vi 00:00:00
  • Charaka Sutra – 13-vii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 13-viii 00:00:00
  • 14. Swedadhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 14-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 14-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 14-iii 00:00:00
  • 15. Upakalpaniya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 15-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 15-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 15-iii 00:00:00
  • 16. Chikitsaprabhritiya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 16-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 16-ii 00:00:00
  • 17. Kiyanta Shiraseeya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 17-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 17-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 17-iii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 17-iv 00:00:00
  • Charaka Sutra – 17-v 00:00:00
  • Charaka Sutra – 17-vi 00:00:00
  • 18. Trishothiya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 18-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 18-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 18-iii 00:00:00
  • 19. Ashtodariya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 19-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 19-ii 00:00:00
  • 20. Maharoga Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 20-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 20-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 20-iii 00:00:00
  • 21. Ashtauninditiya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 21-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 21-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 21-iii 00:00:00
  • 22. Langhanabrimhaniya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 22-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 22-ii 00:00:00
  • 23. Santarpaniya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 23 00:00:00
  • 24. Vidhishonitiya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 24-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 24-ii 00:00:00
  • 25. Yajjah Purushiya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 25-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 25-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 25-iii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 25-iv 00:00:00
  • Charaka Sutra – 25-v 00:00:00
  • Charaka Sutra – 25-vi 00:00:00
  • Charaka Sutra – 25-vii 00:00:00
  • 26. Atreyabhadrakapyiya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 26-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 26-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 26-iii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 26-iv 00:00:00
  • Charaka Sutra – 26-v 00:00:00
  • Charaka Sutra – 26-vi 00:00:00
  • Charaka Sutra – 26-vii 00:00:00
  • 27. Annapanavidhi Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 27-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 27-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 27-iii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 27-iv 00:00:00
  • Charaka Sutra – 27-v 00:00:00
  • Charaka Sutra – 27-vi 00:00:00
  • Charaka Sutra – 27-vii 00:00:00
  • 28. Vividhashitapitiya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 28-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 28-ii 00:00:00
  • 29. Dashapranayataneeya Adhyaya, 00:00:00
  • Charaka Sutra – 29 00:00:00
  • 30. Arthedashmahamooliya Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Sutra – 30-i 00:00:00
  • Charaka Sutra – 30-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 30-iii 00:00:00
  • Nidan Sthan CS 00:00:00
  • 1. Jwara Nidana 00:00:00
  • Charaka Nidan 1-i 00:00:00
  • Charaka Nidan 1-ii 00:00:00
  • Charaka Nidan 1-iii 00:00:00
  • Charaka Nidan 1-iv 00:00:00
  • 2.Raktapitta Nidana 00:00:00
  • Charaka Nidan 2 00:00:00
  • 3. Gulma Nidana 00:00:00
  • Charaka Nidan 3-i 00:00:00
  • Charaka Nidan 3-ii 00:00:00
  • 4. Prameha Nidana 00:00:00
  • Charaka Nidan 4-i 00:00:00
  • Charaka Nidan 4-ii 00:00:00
  • 5. Kushtha Nidana, 00:00:00
  • Charaka Nidan 5 00:00:00
  • 6. Shosha Nidana 00:00:00
  • Charaka Nidan – 6 00:00:00
  • 7. Unmada Nidana 00:00:00
  • Charaka Nidan 7 00:00:00
  • 8. Apasmara Nidana 00:00:00
  • Charaka Nidan 8-i 00:00:00
  • Charaka Nidan 8-ii 00:00:00
  • Viman Sthan – CS 00:00:00
  • 1.Rasa Vimana, 00:00:00
  • Charaka Vimana – 1-i 00:00:00
  • Charaka Viman – 1-ii 00:00:00
  • Charaka Viman – 1-iii 00:00:00
  • Charaka Viman – 1-iv 00:00:00
  • 2.Trividhakukshiya Vimana 00:00:00
  • Charaka Viman – 2 00:00:00
  • 3.Janapadodhvansaniya Vimana 00:00:00
  • Charaka Viman – 3-i 00:00:00
  • Charaka Viman – 3-ii 00:00:00
  • 4.Trividha Roga Vishesha Vijnaniya Vimana 00:00:00
  • Charaka Viman – 4 00:00:00
  • 5.Sroto Vimana 00:00:00
  • Charaka Viman – 5 00:00:00
  • 6. Roganika Vimana 00:00:00
  • Charaka Viman – 6 00:00:00
  • 7. Vyadhita Rupiya Vimana 00:00:00
  • Charaka Viman -7-i 00:00:00
  • Charaka Viman – 7-ii 00:00:00
  • 8. Rogabhishagjitiya Vimana 00:00:00
  • Charaka Viman – 8-i 00:00:00
  • Charaka Viman – 8-ii 00:00:00
  • Charaka Viman – 8-iii 00:00:00
  • Charaka Viman – 8-iv 00:00:00
  • Charaka Viman – 8-v 00:00:00
  • Charaka Viman – 8-vi 00:00:00
  • Charaka Viman – 8-vii 00:00:00
  • Charaka Viman – 8-viii 00:00:00
  • Charaka Viman – 8-ix 00:00:00
  • Charaka Viman – 8-x 00:00:00
  • Sharir Sthan – CS 00:00:00
  • 1.Katidhapurusha Sharira 00:00:00
  • Charaka Sharir 1-i 00:00:00
  • Charaka Sharir 1-ii 00:00:00
  • Charaka Sharir 1-iii 00:00:00
  • Charaka Sharir 1-iv 00:00:00
  • Charaka Sharir 1-vi 00:00:00
  • Charaka Sharir 1-vii 00:00:00
  • Charaka Sharir 1-viii 00:00:00
  • Charaka Sharir 1-ix 00:00:00
  • 2. Atulyagotriya Sharira 00:00:00
  • Charaka Sharir 2-i 00:00:00
  • Charaka Sharir 2-ii 00:00:00
  • Charaka Sharir 2-iii 00:00:00
  • 3. Khuddika Garbhavakranti Sharira 00:00:00
  • Charaka Sharir 3-i 00:00:00
  • Charaka Sharir 3-ii 00:00:00
  • 4. Mahatigarbhavakranti Sharira 00:00:00
  • Charaka Sharir 4-i 00:00:00
  • Charaka Sharir 4-ii 00:00:00
  • Charaka Sharir 4-iii 00:00:00
  • Charaka Sharir 4-iv 00:00:00
  • 5. Purusha Vichaya Sharira 00:00:00
  • Ch.Sha.1-v 00:00:00
  • Charaka Sharir 5-i 00:00:00
  • 6. Sharira Vichaya Sharira 00:00:00
  • Charaka Sharir 6-i 00:00:00
  • Charaka Sharir 6-ii 00:00:00
  • 7.Sharira Sankhya Sharira 00:00:00
  • Charaka Sharir 7-i 00:00:00
  • Charaka Sharir – 7-ii 00:00:00
  • 8. Jatisutriya Sharira 00:00:00
  • Charaka Sharir – 8-i 00:00:00
  • Charaka Sharir – 8-ii 00:00:00
  • Charaka Sharir 8-iii 00:00:00
  • Charaka Sharir – 8-iv 00:00:00
  • Charaka Sharir 8-v 00:00:00
  • Indriya Sthan CS 00:00:00
  • “1. Varnasvariyam Indriyam Adhyaya 2. Pushpitakam Indriyam Adhyaya” 00:00:00
  • Charaka Indriya 1,2 00:00:00
  • “3. Parimarshaneeyam Indriyam Adhyaya 4. Indriyaneekam Indriyam Adhyaya” 00:00:00
  • Charaka Indriya 3&4 00:00:00
  • 5. Purvarupeeyam Indriyam Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Indriya 5 00:00:00
  • “6. Katamanisharireeyam Indriyam Adhyaya 7. Pannarupiyam Indriyam Adhyaya 8. Avakshiraseeyam Indriyam Adhyaya” 00:00:00
  • Charaka Indriya 6,7,8 00:00:00
  • “9. Yasyashyavanimittiyam Indriyam Adhyaya 10. Sadyomaraneeyam Indriyam Adhyaya 11. Anujyotiyam Indriyam Adhyaya” 00:00:00
  • Charaka Indriya 9,10,11 00:00:00
  • 12. Gomayachurniyam Indriyam Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Indriya 12 00:00:00
  • Chikitsa Sthan CS 00:00:00
  • 1.Rasayana Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 1-A-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 1-A-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 1-A-iii 00:00:00
  • Ch.Chi.1-B-i 00:00:00
  • Charaka chikitsa – 1-B-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 1-C-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 1-C-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 1-D-i 00:00:00
  • 2.Vajikarana Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 2-A 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 2-B,C 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 2-D 00:00:00
  • 3.Jwara Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 3-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 3-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 3-iii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 3-iv 00:00:00
  • Charaka Chikitsa- 3-v 00:00:00
  • Ch.Chi.3-vi,vii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 3-viii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 3-ix 00:00:00
  • 4.Raktapitta Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 4-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 4-ii 00:00:00
  • 5.Gulma Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 5-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 5-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 5-iii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 5-iv 00:00:00
  • 6.Prameha Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 6-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 6-ii 00:00:00
  • 7.Kushtha Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 7-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 7-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 7-iii 00:00:00
  • 8.Rajayakshma Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 8-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 8-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 8-iii 00:00:00
  • 9.Unmada Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 9-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 9-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 9-iii 00:00:00
  • 10.Apasmara Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 10 00:00:00
  • 11.Kshatakshina Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 11 00:00:00
  • 12.Shvayathu Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 12-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 12-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 12-iii 00:00:00
  • 13.Udara Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 13-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 13-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 13-iii 00:00:00
  • 14.Arsha Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 14-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 14-ii 00:00:00
  • 15.Grahani Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 15-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa- 15-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 15-iii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 15-iv 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 15-v 00:00:00
  • 16.Pandu Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 16-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 16-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 16-iii 00:00:00
  • 17.Hikka Shwasa Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 17-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 17-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 17-iii 00:00:00
  • 18.Kasa Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 18-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 18-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 18-iii 00:00:00
  • 19.Atisara Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 19-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 19-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 19-iii 00:00:00
  • 20.Chhardi Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 20 00:00:00
  • 21.Visarpa Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 21-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 21-ii 00:00:00
  • 22.Trishna Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 22 00:00:00
  • 23.Visha Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 23-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 23-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 23-iii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 23-iv 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 23-v 00:00:00
  • 24.Madatyaya Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 24-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 24-ii 00:00:00
  • 25.Dwivraniya Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 25-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 25-ii 00:00:00
  • 26.Trimarmiya Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 26-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 26-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 26-iii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 26-iv 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 26-iv 00:00:00
  • 27.Urustambha Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 27-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 27-ii 00:00:00
  • 28.Vatavyadhi Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 28-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 28-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 28-iii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 28-iv 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 28-v 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 28-vi 00:00:00
  • 29.Vatarakta Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 29-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 29-ii 00:00:00
  • 30.Yonivyapat Chikitsa 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 30-i 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 30-ii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 30-iii 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 30-iv 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 30-v 00:00:00
  • Charaka Chikitsa – 30-vi 00:00:00
  • 1. Madanakalpa Adhyaya, 00:00:00
  • Charaka Kalpa 1-i 00:00:00
  • Charaka Kalpa 1-ii 00:00:00
  • Charaka Kalpa – 1-iii 00:00:00
  • 2. Jimutaka Kalpa Adhyaya 00:00:00
  • Charaka kalpa – 2 00:00:00
  • 3. Ikshvaku Kalpa Adhyaya, 4. Dhamargava Kalpa Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Kalpa 3,4 00:00:00
  • 5. Vatsaka Kalpa Adhyaya, 6. Kritavedhana Kalpa Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Kalpa – 4,5 00:00:00
  • 7. Shyamatrivrita Kalpa Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Kalpa – 7 00:00:00
  • 8. Chaturangula Kalpa Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Kalpa – 8 00:00:00
  • 9. Tilvaka Kalpa Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Viman – 9 00:00:00
  • 10. Sudha Kalpa Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Kalpa – 10 00:00:00
  • 11. Saptalashankhini Kalpa Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Kalpa – 11 00:00:00
  • 12. Dantidravanti Kalpa Adhyaya 00:00:00
  • Charaka Kalpa – 12-i 00:00:00
  • Charak Kalpa 12-ii 00:00:00
  • Ch.Ka.12-iii 00:00:00
  • Charaka Kalpa – 12-iv 00:00:00
  • Siddhi Sthan CS 00:00:00
  • 1.Kalpana Siddhi 00:00:00
  • Ch.Si.1-i 00:00:00
  • Charaka Siddhi 1-ii 00:00:00
  • Charaka Siddhi 1-iii 00:00:00
  • Charaka Siddhi 1-iv 00:00:00
  • 2.Panchakarmiya Siddhi 00:00:00
  • Charaka Siddhi 2-i 00:00:00
  • Charaka Siddhi 2-ii 00:00:00
  • 3.Bastisutriyam Siddhi 00:00:00
  • Charaka Siddhi 3-i 00:00:00
  • Charaka Siddhi – 3-ii 00:00:00
  • 4.Snehavyapat Siddhi 00:00:00
  • Charaka Siddhi 4 00:00:00
  • 5.Netrabastivyapat Siddhi 00:00:00
  • Charaka Siddhi 5 00:00:00
  • 6.Vamana Virechana Vyapat Siddhi 00:00:00
  • Charaka Siddhi 6-i 00:00:00
  • Charaka Siddhi – 6-ii 00:00:00
  • Charaka Siddhi – 6-iii 00:00:00
  • 7.Bastivyapat Siddhi 00:00:00
  • Charaka Siddhi 7 00:00:00
  • 8.Prasrita Yogiyam Siddhi 00:00:00
  • Charaka Siddhi – 8 00:00:00
  • 9.Trimarmiya Siddhi, 00:00:00
  • Charaka Siddhi – 9-i 00:00:00
  • Charak Siddhi – 9-ii 00:00:00
  • Charak Siddhi – 9-iii 00:00:00
  • Charak Siddhi – 9-iv 00:00:00
  • 10.Basti Siddhi 00:00:00
  • Charak Siddhi – 10 00:00:00
  • 11.Phalamatra Siddhi 00:00:00
  • Charaka Siddhi – 11 00:00:00
  • 12.Uttar Basti Siddhi 00:00:00
  • Charaka Siddhi – 12-i 00:00:00
  • Charak Siddhi – 12-ii 00:00:00
  • Charaka Sutra – 1-vi 00:00:00
  • Charaka Sutra – 10 FREE Unlimited